Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Tiens

Nota prawna

Zgodnie z obowiązującym prawem (i naszymi celami) informujemy:

 1. Materiały zawarte na naszych stronach nie mogą służyć jako recepty i wskazówki do leczenia chorób.

 2. Opisywane preparaty nie są lekarstwami, tylko suplementami żywieniowymi i ich zadanie to profilaktyka a  nie leczenie i diagnozowanie chorób.

 3. W każdej chorobie człowiek powinien być pod opieką dobrego lekarza, ale każdy pełnoletni człowiek ma prawo do samodzielnego wyboru sposobu leczenia.

 4. W opisach niektórych preparatów są użyte określenia sugerujące, że preparat leczy (lub określenia bliskoznaczne). Są to przedruki z badań naukowych, opini lekarzy itp. Są to stwierdzenia i sugestie ważne jedynie w przypadku, gdy dany preparat  przepisze lekarz! W każdym innym przypadku słowa te należy pominąć.

 5. Wszystkie treści zawarte na naszych stronach mają wyłącznie cel informacyjny i edukacyjny. Nie mogą służyć do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy sugerowania sposobów leczenia różnych chorób.

 6. Stan zdrowia i wszelkie jego zaburzenia winny być konsultowane z właściwymi służbami medycznymi.

 7. Materiały, treści tej witryny nie są medycznymi radami i receptami, ani zaleceniami środków leczniczych.


Od nas, do czytelników tej witryny:

 1. Wszystkie informacje staramy się przedstawić rzetelnie, w oparciu o książki, artykuły, informacje producentów, wskazówki lekarzy z którymi współpracujemy i w oparciu o nasze własne doświadczenia w drodze do odzyskania i zachowania zdrowia.

 2. Informacje mają na celu przedstawienie różnych możliwości pomocy organizmowi w odzyskaniu i zachowaniu zdrowia, oraz umożliwić zakup dobrych, sprawdzonych preparatów.

 3. Mamy ogromny szacunek do medycyny akademickiej. Znamy wielu polskich i zagranicznych wspaniałych lekarzy.

OPINIE LEKARZY:

dr n. med., Dyrektor AFB H. Michaelis
"Medycyna końca XX wieku, tak skuteczna w leczeniu stanów ostrych, imponująca osiągnięciami transplantologii i implantologii, wydaje się bezradna wobec schorzeń w naturze chronicznej dotyczącej przeważającej liczby chorych. O ile na początku XX wieku ilościowy stosunek zachorowań ostrych do przewlekłych wynosił 9 : 1, o tyle w naszych czasach stosunek ten jest odwrotny. Stale wzrasta liczba chorych przewlekle z zespołami reumatycznymi, autoimmunologicznymi, nowotworowymi, alergicznymi, bólowymi czy uwarunkowanymi czynnikami środowiskowymi i trybem naszego życia. Chorym tym współczesna medycyna niewiele ma do zaoferowania oprócz objawowej czy substytucyjnej farmakoterapii oraz metod inwazyjnych jak skalpel czy napromieniowanie.
Brak postępu w leczeniu tych właśnie stanów wyznacza prawdziwe granice naszych medycznych możliwości na początku trzeciego tysiąclecia".

prof. P. Lampe:
"Jedną z tragicznych rzeczy, które zdarzyły się w poprzedniej epoce, było przekonanie, że lekarz jest bezdyskusyjną wyrocznią. Nie zapominajmy, że to jest nasze życie i nasze zdrowie, jedyne i niepowtarzalne. Należy je traktować poważnie".

dr n. med. M. Ziębowski:
"Jak wynika z moich doświadczeń lekarza z dwudziestoparoletnią praktyką, chorób przewlekłych nie da się wyleczyć lekami chemicznymi, sprzecznymi z naturą. Natura zawsze ma rację".

Krótko o HACCP
System HACCP został opracowany przez NASA w celu zabezpieczenia żywności dla astronautów podczas kosmicznych lotów załogowych. Obowiązek wprowadzenia systemu od 1 stycznia 2004 roku nakłada polskie prawo. Jest to jeden z warunków dostosowania naszych przepisów do przepisów Unii Europejskiej.
Skrót HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point, czyli Analiza Zagrożeń, Krytyczny Punkt Kontrolny.
Historia: HACCP został opracowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności dla astronautów. System został stworzony przez Pillsbury Company, firmę współpracującą z NASA i laboratoriami armii USA w Natick. Pillsbury następnie zastosowała HACCP do własnych produktów żywnościowych i wprowadziła ten system do przemysłu spożywczego. Obecnie HACCP jest stosowany w zakładach przemysłu spożywczego na całym świecie. Posiada międzynarodową akceptację jako system zapewniający uzyskiwanie bezpiecznej żywności.

Cel powstania: System HACCP opracowano w celu rozpoznania i kontroli zagrożeń, które mogą pojawić się w dowolnym momencie procesu produkowania i składowania żywności.

Metoda: Zagrożenie jest rozpoznawane poprzez obserwację każdego etapu procesu produkowania żywności. Następnie ustanowiony jest nadzór i kontrola procesu, aby zatrzymać zagrożenie. Są to Kontrolne Punkty Krytyczne (Critical Control Points).

Zapisz się do newslettera!

Rejestrując się do naszego newslettera otrzymujesz na bieżąco:

 • informacje o cyklicznych promocjach,
 • wiadomości o nowych produtkach i terapiach,
 • (a dodatkowo) GRATIS telefoniczne konsultacje dotyczące optymalnego wyboru suplementów dla Ciebie z uwzglednieniem Twojego stanu zdrowia i dolegliwości.
Szanujemy Twoją prywatność. Wysyłamy maksymalnie 3 maile miesięcznie. Twoje dane są przechowywane bezpiecznie.