Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Tiens

Kadra zarządzająca TIENS

Prezesem Zarządu oraz Dyrektorem Generalnym Grupy TIENS jest pan Li Jinyuan. Urodził się on w roku 1958 w Cangzhou (starożytne miasto położone w północnych Chinach). Już jako młody człowiek odznaczał się on dużą konsekwencją i determinacją w dążeniu do celu. To właśnie dzięki tym cechom udało mu się później zrealizować swoje marzenia o dużej międzynarodowej firmie, która będzie działała z pożytkiem dla ludzkości. Pan Li Jinyuan wykorzystał swoją szansę najlepiej jak było to możliwe - gdy w Chinach realizowano politykę reform i otwarcia poświęcił się w całości zdobywaniu doświadczenia w prowadzeniu działalności biznesowej. W ten sposób stworzył on niejako fundamenty pod swoje dalsze sukcesy na polu zawodowym.

W 1995 roku pan Li Jinyuan założył TIENS Group Co. Ltd („Grupę TIENS”), która w 1998 roku weszła na rynek międzynarodowy. Jest to korporacja o szerokim profilu działania. Specjalizuje się m.in. w edukacji, turystyce, finansach, handlu międzynarodowym i e-biznesie. Pan Li Jinyuan jest również autorem trzech teorii - „Teorii Interakcji Sześciu Sieci”, Nowej Teorii Wymiany” i „Teorii Nowego Supermarketu”, które ukierunkowały rozwój firmy TIENS i  w dużej mierze wpłynęły na jej kształtowanie.

W 2003 roku Pan Li Jinyuan założył Międzynarodową Fundację Charytatywną - TIENS Meijing, której celem było gromadzenie funduszy na cele publiczne. Tylko w 2003 roku przekazał on na cele charytatywne aż 3 mln RMB w formie gotówki a  także produktów medycznych a także 42 mln RMB na walkę z SARS. Wspiera on również Fundację Chińskiego Czerwonego Krzyża. Stał się on w ten sposób niejako symbolem polityki prospołecznej firm. W 2005 roku utworzył on dodatkowo Fundusz Charytatywny TIENS. W ramach swojej działalności charytatywnej przeznaczył do tej pory łącznie 26,5 mln RMB na otwieranie szkół, wspieranie edukacji, pomoc ubogim i potrzebującym, a także przekazał 200 mln USD na dobroczynne cele publiczne.

W ten sposób Pan Li Jinyuan stara się odwdzięczyć ojczyźnie i społeczeństwu. Z uwagi na swój niewątpliwie duży wkład społeczny otrzymał on w 1999 roku tytuł „Wzorcowego Pracownika Promującego Solidarność Narodową i Rozwój”.

Zapisz się do newslettera!

Rejestrując się do naszego newslettera otrzymujesz na bieżąco:

  • informacje o cyklicznych promocjach,
  • wiadomości o nowych produtkach i terapiach,
  • (a dodatkowo) GRATIS telefoniczne konsultacje dotyczące optymalnego wyboru suplementów dla Ciebie z uwzglednieniem Twojego stanu zdrowia i dolegliwości.
Szanujemy Twoją prywatność. Wysyłamy maksymalnie 3 maile miesięcznie. Twoje dane są przechowywane bezpiecznie.